1390/08/05 كتاب‌شناسي اقتصاد رياضي

کد خبر: 150947 چهارشنبه 18 تیر 1393 - 11:7
1390/08/05 كتاب‌شناسي اقتصاد رياضي

عنوان:كتاب‌شناسي اقتصاد رياضي
نویسنده:فرهاد نیلی
کد گزارش:MBRI-90-07
دریافت فایل