1391/08/05 ساختار بانكداري اسلامي در كشورهاي اسلامي: نمونه موردي كشور مالزي

کد خبر: 150953 چهارشنبه 18 تیر 1393 - 12:5
1391/08/05 ساختار بانكداري اسلامي در كشورهاي اسلامي: نمونه موردي كشور مالزي

عنوان:ساختار بانكداري اسلامي در كشورهاي اسلامي: نمونه موردي كشور مالزي
نویسنده: لیلا محرابی
کد گزارش:MBRI-9106
دریافت فایل