1392/01/07 تورم و جبران كاهش ارزش پول از ديدگاه اسلامي: گزارش هفتمين جلسه نقد پژوهش‌هاي بانكداري و مالي اسلامي

کد خبر: 150959 چهارشنبه 18 تیر 1393 - 12:44
1392/01/07 تورم و جبران كاهش ارزش پول از ديدگاه اسلامي: گزارش هفتمين جلسه نقد پژوهش‌هاي بانكداري و مالي اسلامي

عنوان:تورم و جبران كاهش ارزش پول از ديدگاه اسلامي: گزارش هفتمين جلسه نقد پژوهش‌هاي بانكداري و مالي اسلامي
نویسنده:حسین میسمی
کد گزارش:MBRI-9201
دریافت فایل