1392/02/01 اصول و مقررات شرعی در معاملات و تأمین مالی: گزارش اولین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسلامی

کد خبر: 150960 چهارشنبه 18 تیر 1393 - 14:13
1392/02/01 اصول و مقررات شرعی در معاملات و تأمین مالی: گزارش اولین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسلامی

عنوان: اصول و مقررات شرعی در معاملات و تأمین مالی: گزارش اولین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسلامی
نویسنده:فرشته ملاکریمی
کد گزارش:MBRI-9202
دریافت فایل