1392/02/07 مدیریت ریسک در بانک‌های اسلامی: گزارش دومین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسلامی

کد خبر: 150961 چهارشنبه 18 تیر 1393 - 14:18
1392/02/07 مدیریت ریسک در بانک‌های اسلامی: گزارش دومین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسلامی

عنوان:مدیریت ریسک در بانک‌های اسلامی: گزارش دومین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسلامی
نویسنده:رسول خوانساری
کد گزارش:MBRI-9203
دریافت فایل