1392/02/12 مدیریت دارايی و بدهی در بانک‌های اسلامی: گزارش سومین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسلامی

کد خبر: 150962 چهارشنبه 18 تیر 1393 - 14:19
1392/02/12 مدیریت دارايی و بدهی در بانک‌های اسلامی: گزارش سومین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسلامی

عنوان:مدیریت دارايی و بدهی در بانک‌های اسلامی: گزارش سومین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسلامی
نویسنده:لیلا محرابی
کد گزارش:MBRI-9204
دریافت فایل