1392/05/06 نگاهی به چارچوب قانونی، نهادی و نظارتی ورشکستگی بانک

کد خبر: 150968 چهارشنبه 18 تیر 1393 - 15:6
1392/05/06 نگاهی به چارچوب قانونی، نهادی و نظارتی ورشکستگی بانک

عنوان:نگاهی به چارچوب قانونی، نهادی و نظارتی ورشکستگی بانک
نویسنده:حمید قنبری
کد گزارش:MBRI-9209
دریافت فایل