1392/08/12 تحلیل عاملی نسبت‌های مالی بنگاه‌های صنعتی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

کد خبر: 150972 چهارشنبه 18 تیر 1393 - 15:13
1392/08/12 تحلیل عاملی نسبت‌های مالی بنگاه‌های صنعتی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان:تحلیل عاملی نسبت‌های مالی بنگاه‌های صنعتی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
نویسنده:ماندانا طاهری، فرهاد نیلی     
کد گزارش:MBRI-9214
دریافت فایل