1392/08/26 بررسی دیدگاه‌های فقهی پیرامون مسأله جبران کاهش ارزش پول

کد خبر: 150973 چهارشنبه 18 تیر 1393 - 15:15
1392/08/26 بررسی دیدگاه‌های فقهی پیرامون مسأله جبران کاهش ارزش پول

عنوان:بررسی دیدگاه‌های فقهی پیرامون مسأله جبران کاهش ارزش پول
نویسنده:فرشته ملاکریمی     
کد گزارش:MBRI-9215
دریافت فایل