1392/10/26 تجربه بانک‌های توسعه‌ای در بحران اقتصادی جهان و تحولات پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در اقتصاد جهانی

کد خبر: 150979 چهارشنبه 18 تیر 1393 - 15:29
1392/10/26 تجربه بانک‌های توسعه‌ای در بحران اقتصادی جهان و تحولات پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در اقتصاد جهانی

عنوان:تجربه بانک‌های توسعه‌ای در بحران اقتصادی جهان و تحولات پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در اقتصاد جهانی
نویسنده: لیلا محرابی
کد گزارش:MBRI-9221
دریافت فایل