1392/11/18 ارزیابی عملکرد بانک‌ها در سبد دارایی، بدهی، سود و زیان در سال‌های 1391-1392

کد خبر: 150982 چهارشنبه 18 تیر 1393 - 15:35
1392/11/18 ارزیابی عملکرد بانک‌ها در سبد دارایی، بدهی، سود و زیان در سال‌های 1391-1392

عنوان:ارزیابی عملکرد بانک‌ها در سبد دارایی، بدهی، سود و زیان در سال‌های 1391-1392
نویسنده: اعظم احمدیان
کد گزارش:MBRI-9224
دریافت فایل