1392/12/01 تأثیر نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی بر مطالبات غیرجاری بخش بانکی

کد خبر: 150984 چهارشنبه 18 تیر 1393 - 15:39
1392/12/01 تأثیر نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی بر مطالبات غیرجاری بخش بانکی

عنوان:تأثیر نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی بر مطالبات غیرجاری بخش بانکی؛ رهیافت اقتصادسنجی
نویسنده: حامد عادلی نیک
کد گزارش:MBRI-9226
دریافت فایل