1392/12/13 استقلال بانک مرکزی؛ گام نخست در پیشبرد اهداف سیاست‌گذاری پولی

کد خبر: 150985 چهارشنبه 18 تیر 1393 - 15:40
1392/12/13 استقلال بانک مرکزی؛ گام نخست در پیشبرد اهداف سیاست‌گذاری پولی

عنوان: استقلال بانک مرکزی؛ گام نخست در پیشبرد اهداف سیاست‌گذاری پولی
نویسنده: مریم همتی
کد گزارش:MBRI-9227
دریافت فایل