1392/12/21 ضرورت بازسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزی

کد خبر: 150986 چهارشنبه 18 تیر 1393 - 15:41
1392/12/21 ضرورت بازسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزی

عنوان: ضرورت بازسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزی
نویسنده: مریم همتی
کد گزارش:MBRI-9228
دریافت فایل