1393/05/12 سپر سرمایه مخالف چرخه سندی از جمله اسناد توافق‌نامه سرمایه بال سه

کد خبر: 151022 دوشنبه 6 مرداد 1393 - 15:24
1393/05/12  سپر سرمایه مخالف چرخه سندی از جمله اسناد توافق‌نامه سرمایه بال سه

عنوان: سپر سرمایه مخالف چرخه سندی از جمله اسناد توافق‌نامه سرمایه بال سه
نویسنده: زهرا خوشنود
کلیدواژه:سپرسرمایه مخالف چرخه، سپر سرمایه حفاظتی، شاخص راهنما، اعتبار به تولید ناخالص داخلی، توافق نامه سرمایه بال 3
مقاله سیاستی کد:MBRI-PP-93003
دریافت فایل
دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمی کند.