1393/05/15 معرفی روش‌های تامین مالی اسلامی در کشورهای مختلف

کد خبر: 151038 چهارشنبه 15 مرداد 1393 - 16:31
1393/05/15 معرفی روش‌های تامین مالی اسلامی در کشورهای مختلف

عنوان:معرفی روش‌های تامین مالی اسلامی در کشورهای مختلف
نویسنده: لیلا محرابی
کلید واژه: ابزارهای تأمین مالی، بانکداری اسلامی، عقود اسلامی، کشورهای اسلامی
یادداشت سیاستی کد:MBRI-PN-93004
دریافت فایل
دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمی کند.