1393/05/20 ارزیابی وضعیت مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایران و مقایسه آن با سایر کشورها

کد خبر: 151039 چهارشنبه 15 مرداد 1393 - 16:35
1393/05/20 ارزیابی وضعیت مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایران و مقایسه آن با سایر کشورها

عنوان:ارزیابی وضعیت مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایران و مقایسه آن با سایر کشورها:با مروری بر تجارب سایر کشورهای اسلامی
نویسنده:لیلا محرابی
کلید واژه:مطالبات معوق، مطالبات مشكوك‌الوصول، مطالبات سررسيد گذشته، تجارب کشورهای اسلامی
یادداشت سیاستی کد :MBRI-PN-93005
دریافت فایل
دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمی کند.