1393/05/29 وضعیت صنایع در دوره های رونق و رکود

کد خبر: 161075 شنبه 25 مرداد 1393 - 15:57
1393/05/29  وضعیت صنایع در دوره های رونق و رکود

عنوان:  وضعیت صنایع در دوره های رونق و رکود
نویسنده: مجید عینیان
کلید واژه:
یادداشت سیاستی کد:MBRI- PN-93006
دریافت فایل
دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمی کند.