1393/06/11 ارزیابی سرمایه بانک‌ها بر اساس استانداردهای بین‌المللی

کد خبر: 171088 شنبه 1 شهریور 1393 - 15:57
1393/06/11 ارزیابی سرمایه بانک‌ها بر اساس استانداردهای بین‌المللی

عنوان: ارزیابی سرمایه بانک‌ها بر اساس استانداردهای بین‌المللی
نویسنده: زهرا خوشنود، مرضیه اسفندیاری
کلید واژه: کفایت سرمایه، سرمایه پایه، نسبت سرمایه قانونی، نسبت سرمایه درجه1، نسبت سرمایه اهرمی کمیته بال
یادداشت سیاستی کد:MBRI-PN-93008
دریافت فایل
دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمی کند.