1393/06/24 کنترل اثرات ناپایداری و شکست ساختاری تورم با مدل‌های غیرخطی و زمان‌متغیر

کد خبر: 171154 دوشنبه 17 شهریور 1393 - 10:49
1393/06/24 کنترل اثرات ناپایداری و شکست ساختاری تورم با مدل‌های غیرخطی و زمان‌متغیر

عنوان: کنترل اثرات ناپایداری و شکست ساختاری تورم با مدل‌های غیرخطی و زمان‌متغیر
نویسندگان:سیدمهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمی
کلیدواژه:تورم، مدل‌های غیرخطی، مدل‌های با پارامترهای زمان‌متغیر
مقاله کاری کد :MBRI-WP-93010
دریافت فایل
دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمی کند.