1393/07/09 ضرورت بازسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزی

کد خبر: 171187 دوشنبه 24 شهریور 1393 - 10:51
1393/07/09 ضرورت بازسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزی

عنوان: ضرورت بازسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزی
نویسنده:مریم همتی
کلیدواژه:سیاست‌های ارتباطی بانک مرکزی، مدیریت انتظارات، پیش‌بینی‌پذیری سیاست پول، کانال‌های اطلاع‌رسانی
مقاله سیاستی کد :MBRI-PP-93011
دریافت فایل
دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمی کند.