1393/07/16 هدف‌گذاری تورم؛ لزوم اعمال و پیش‌شرط‌های اساسی

کد خبر: 171250 چهارشنبه 16 مهر 1393 - 13:4
1393/07/16 هدف‌گذاری تورم؛ لزوم اعمال و پیش‌شرط‌های اساسی

عنوان: هدف‌گذاری تورم؛ لزوم اعمال و پیش‌شرط‌های اساسی
نویسنده:دکتر ایلناز ابرهیمی
کلید واژه:  هدف گذاری تورم، چارچوب نهادی و تکنیکی هدف گذاری ، تکنیک مسئولیت پذیری و فعالیت
یادداشت سیاستی کد :MBRI-PN-93012
دریافت فایل
دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمی کند.