1393/07/26 ارزیابی پویایی صنعت بانکداری ایران با تأکید بر رقابت‌پذیری

کد خبر: 171266 شنبه 26 مهر 1393 - 13:33
1393/07/26 ارزیابی پویایی صنعت بانکداری ایران با تأکید بر رقابت‌پذیری

عنوان:ارزیابی پویایی صنعت بانکداری ایران با تأکید بر رقابت‌پذیری
نویسنده:اعظم احمدیان
کلید واژه: رقابت‌پذیری، تمرکز، شاخص هرفیندال
یادداشت سیاستی کد :MBRI-PN-93013
دریافت فایل
دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمی کند.