1393/07/29 ارتباط پول و قیمت؛ با تمرکز بر اجزای شاخص قیمت مصرف‌کننده

کد خبر: 171290 چهارشنبه 30 مهر 1393 - 15:4
1393/07/29 ارتباط پول و قیمت؛ با تمرکز بر اجزای شاخص قیمت مصرف‌کننده

عنوان:ارتباط پول و قیمت؛ با تمرکز بر اجزای شاخص قیمت مصرف‌کننده
نویسنده:رامین مجاب
کلید واژه: CPI،شاخص CPI ـ زیراجزای شاخصـ  آینده کوتاه مدت و بلندمدت پول
مقاله سیاستی کد :MBRI-PP-93014
دریافت فایل
دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمی کند.