1393/08/07 چرخه‌های تجاری و اعتباری

کد خبر: 171309 چهارشنبه 7 آبان 1393 - 11:55
1393/08/07 چرخه‌های تجاری و اعتباری

عنوان:چرخه‌های تجاری و اعتباری
نویسندگان: فرهاد نیلی، امینه محمودزاده
کلید واژه
مقاله سیاستی کد :MBRI-PP-93015
دریافت فایل
دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمی کند.