1393/08/17 گواهی سپرده مدت‌دار سرمایه‌گذاری خاص: کاستی‌ها و راه‌حل‌ها

کد خبر: 171329 شنبه 17 آبان 1393 - 17:4
1393/08/17 گواهی سپرده مدت‌دار سرمایه‌گذاری خاص: کاستی‌ها و راه‌حل‌ها

عنوان: گواهی سپرده مدت‌دار سرمایه‌گذاری خاص: کاستی‌ها و راه‌حل‌ها
نویسندگان: رسول خوانساری، ماندانا طاهری، حمید زمان زاده
کلید واژه: گواهی سپرده مدت دار سرمایه گذاری خاص، تأمین مالی طرح‌ها
یادداشت سیاستی کد :MBRI-PN-93017
دریافت فایل
دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمی کند.