1393/08/21بررسی اثرات دور اول و دوم تحولات اقتصاد کلان بر ترازنامه بانک‌ها

کد خبر: 171345 چهارشنبه 21 آبان 1393 - 16:42
1393/08/21بررسی اثرات دور اول و دوم تحولات اقتصاد کلان بر ترازنامه بانک‌ها

عنوان: بررسی اثرات دور اول و دوم تحولات اقتصاد کلان بر ترازنامه بانک‌ها
نویسنده: هادی حیدری
کلید واژه: ترازنامه بانک، متغیرهای کلان، اثرات دور اول و دور دوم، مدل پانل برای داده‌های همبسته مقطعی
یادداشت سیاستی کد :MBRI-PN-93018
دریافت فایل
دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمی کند.