1393/09/01 شکست بازار اعتبارات

کد خبر: 171355 شنبه 1 آذر 1393 - 17:1
1393/09/01 شکست بازار اعتبارات

عنوان: شکست بازار اعتبارات
نویسندگان: دکتر فرهاد نیلی، امینه محمودزاده
کلید واژه:
مقاله سیاستی کد :MBRI-PP-93020
دریافت فایل

دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمی کند.