1393/09/01 گزارش فصلی تولید صنعتی ایران، تابستان۱۳۹۳

کد خبر: 171356 شنبه 1 آذر 1393 - 17:41
1393/09/01 گزارش فصلی تولید صنعتی ایران، تابستان۱۳۹۳

عنوان:  گزارش فصلی تولید صنعتی ایران با استفاده از اطلاعات شرکت های بورسی (تابستان۱۳۹۳)
گزارش ادواری کد :MBRI-PR-93021
تهیه کننده: سجاد ابراهیمی
پژوهشکده پولی و بانکی، با استفاده از داده های شرکت های بورسی، شاخص های تولید صنعتی را آماده و به شکل غیرعمومی منتشر می سازد. این شاخص ها نزدیک به ۲ الی ۳ فصل زودتر از شاخص های تولید بانک مرکزی آماده و منتشر می شوند و هم خطی بالایی با شاخص های اصلی دارند.
دریافت فایل (این فایل صرفاً جهت معرفی این گزارش و اطلاع رسانی به افکار عمومی نسبت به وجود چنین تولیدات پژوهشی در پژوهشکده است)

دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمی کند.