1393/09/02 گزارش فصلی متغیرهای اقتصاد کلان، تابستان 1393

کد خبر: 171358 شنبه 1 آذر 1393 - 17:46
1393/09/02 گزارش فصلی متغیرهای اقتصاد کلان، تابستان 1393

عنوان:  گزارش فصلی متغیرهای اقتصاد کلان،تابستان 1393
گزارش ادواری کد :MBRI-PR-93023
تهیه کنندگان: دکتر سیدعلی مدنی زاده، دکتر رامین مجاب، سجاد ابراهیمی، سعید بیات، مجید عینیان، هومن کرمی
پژوهشکده پولی و بانکی، گزارش فصلی متغیرهای اقتصاد کلان را تهیه و به شکل غیرعمومی منتشر می سازد.
دریافت فایل (این فایل صرفاً جهت معرفی این گزارش و اطلاع رسانی به افکار عمومی نسبت به وجود چنین تولیدات پژوهشی در پژوهشکده است)
دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمی کند.