1393/09/02 گزارش ادواری «چشم‌انداز کوتاه‌مدت اقتصاد کلان ایران» آبان‌‌ماه 1393

کد خبر: 171363 یکشنبه 2 آذر 1393 - 10:21
1393/09/02 گزارش ادواری «چشم‌انداز کوتاه‌مدت اقتصاد کلان ایران» آبان‌‌ماه 1393

عنوان: گزارش ادواری «چشم‌انداز کوتاه‌مدت اقتصاد کلان ایران» آبان‌‌ماه 1393
گزارش ادواری کد :MBRI-PR-93024
تهیه کننده: حمید زمان زاده
پژوهشکده پولی و بانکی، گزارش ادواری «چشم‌انداز کوتاه‌مدت اقتصاد کلان ایران»را تهیه و به شکل غیرعمومی منتشر می سازد.
دریافت فایل (این فایل صرفاً جهت معرفی این گزارش و اطلاع رسانی به افکار عمومی نسبت به وجود چنین تولیدات پژوهشی در پژوهشکده است)
دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمی کند.