1393/09/08 مطالبات غیر‌جاری یا دارایی‌های مسموم بانک‌ها

کد خبر: 181403 شنبه 8 آذر 1393 - 14:51
1393/09/08 مطالبات غیر‌جاری یا دارایی‌های مسموم بانک‌ها

عنوان: مطالبات غیر‌جاری یا دارایی‌های مسموم بانک‌ها
نویسندگان: دکتر فرهاد نیلی، امینه محمودزاده
کلید واژه:
مقاله سیاستی کد :MBRI-PP-93025
دریافت فایل

دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمی کند.