1393/09/10 مدیریت نرخ ارز تحت نظام ارزی خزنده در کریدور

کد خبر: 181412 دوشنبه 10 آذر 1393 - 12:23
1393/09/10 مدیریت نرخ ارز تحت نظام ارزی خزنده در کریدور

عنوان: مدیریت نرخ ارز تحت نظام ارزی خزنده در کریدور
نویسندگان: حمید زمان‌زاده، علی بهادر،حسین باستانزاد،حسین توکلیان
کلید واژه:
مقاله سیاستی کد :MBRI-PP-93026
دریافت فایل

دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمی کند.