1393/09/25 رکود تورمی و راهکارهای خروج

کد خبر: 181474 دوشنبه 24 آذر 1393 - 17:19
1393/09/25 رکود تورمی و راهکارهای خروج

عنوان: رکود تورمی و راهکارهای خروج
نویسندگان: محمدحسین رحمتی و سید علی مدنی زاده
کلید واژه: رکود تورمی
مقاله سیاستی کد :MBRI-PP-93028
دریافت فایل

دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمی کند.