۱۳۹۳/۱۰/۱۳ تجربه شیلی، ترکیه و برزیل در بازنگری چارچوب سیاست پولی

کد خبر: 181519 شنبه 13 دی 1393 - 11:26
 ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ تجربه شیلی، ترکیه و برزیل در بازنگری چارچوب سیاست پولی

عنوان: تجربه شیلی، ترکیه و برزیل در بازنگری چارچوب سیاست پولی
نویسنده: ایلناز ابراهیمی
کلید واژه: سیاست پولی، صلاحدید، تورم، بانک مرکزی
یادداشت سیاستی کد :MBRI-PN-93031
دریافت فایل

دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمی کند.