۱۳۹۳/۱۰/۲۵ رهنگاشت بانکداری مرکزی ایران در افق میان‌مدت

کد خبر: 181548 چهارشنبه 24 دی 1393 - 11:23
۱۳۹۳/۱۰/۲۵ رهنگاشت بانکداری مرکزی ایران در افق میان‌مدت

عنوان: رهنگاشت بانکداری مرکزی ایران در افق میان‌مدت
نویسندگان:حمید زمان‌زاده،مریم همتی و حسین توکلیان 
کلید واژه: بانک مرکزی، سیاست پولی، سیاست مالی، نرخ سود بانکی، نرخ ارز
مقاله سیاستی کد :MBRI-PP-93032
دریافت فایل

دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمی کند.