۱۳۹۳/۱۰/۲۹ قواعد مالی و پیاده‌سازی آن در ایران

کد خبر: 181558 دوشنبه 29 دی 1393 - 16:7
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ قواعد مالی و پیاده‌سازی آن در ایران

عنوان: قواعد مالی و پیاده‌سازی آن در ایران
نویسنده: ژاله زارعی
کلید واژه: قاعده مالی، سیاست مالی، سیاست پولی، کسری بودجه
مقاله سیاستی کد :MBRI-PP-93035
دریافت فایل

دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمی کند.