۱۳۹۳/۱۱/۲۰ ارزیابی ساختار ترازنامه و واسطه‌گری مالی شبکه بانکی کشور

کد خبر: 181600 دوشنبه 20 بهمن 1393 - 12:36
۱۳۹۳/۱۱/۲۰ ارزیابی ساختار ترازنامه و واسطه‌گری مالی شبکه بانکی کشور

عنوان: ارزیابی ساختار ترازنامه و واسطه‌گری مالی شبکه بانکی کشور
نویسندگان: مهشید شاهچرا و ماندانا طاهری
کلید واژه: ترازنامه، شبکه بانکی، تسهیلات، سپرده، مقررات بال
یادداشت سیاستی کد :MBRI-PN-93037
دریافت فایل

دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمی کند.