۱۳۹۳/۱۱/۲۸ بررسی آمار و اطلاعات حوزه تأمین مالی

کد خبر: 181614 سه شنبه 28 بهمن 1393 - 14:18
۱۳۹۳/۱۱/۲۸ بررسی آمار و اطلاعات حوزه تأمین مالی

عنوان: بررسی آمار و اطلاعات حوزه تأمین مالی
نویسندگان: مجید عینیان، امینه محمودزاده
کلید واژه: تأمین مالی، جریان وجوه، داده
یادداشت سیاستی کد :MBRI-PN-93038
دریافت فایل

دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمی کند.