۱۳۹۳/۱۲/۱۰ ساختار هزینه‌ای بنگاه‌ها و تقاضا برای منابع مالی

کد خبر: 181632 یکشنبه 10 اسفند 1393 - 12:34
۱۳۹۳/۱۲/۱۰ ساختار هزینه‌ای بنگاه‌ها و تقاضا برای منابع مالی

عنوان: ساختار هزینه‌ای بنگاه‌ها و تقاضا برای منابع مالی
نویسندگان: فرهادنیلی،امینه محمودزاده
کلید واژه: تأمین مالی، هزینه، بنگاه، تولید
یادداشت سیاستی کد :MBRI-PN-93041
دریافت فایل

دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمی کند.