۱۳۹۴/۰۲/۰۷ قدرت قانونی بانک ‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران

کد خبر: 181710 دوشنبه 7 اردیبهشت 1394 - 13:43
۱۳۹۴/۰۲/۰۷ قدرت قانونی بانک ‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: قدرت قانونی بانک ‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان: زهرا خوشنود، پی یر اِی. بولتز
کلید واژه: بانک‌مرکزی، استقلال، پاسخگویی، شفافیت، قدرت قانونی، سیاست‌گذاری پولی، مقررات‌گذاری، نظارت.
مقاله کاری کد :MBRI-WP-94002
دریافت فایل

دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمی کند.