۱۳۹۴/۰۴/۰۳ برگزیدگان حوزه‌های مختلف بانکداری مرکزی در سال ۲۰۱۴

کد خبر: 181817 چهارشنبه 3 تیر 1394 - 13:39
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ برگزیدگان حوزه‌های مختلف بانکداری مرکزی در سال ۲۰۱۴

عنوان: برگزیدگان حوزه‌های مختلف بانکداری مرکزی در سال ۲۰۱۴
نویسندگان: ژاله زارعی و ایلناز ابراهیمی
کلید واژه: بانکدار مرکزی، شفافیت سیاست پولی، سیاست ارتباطی بانک مرکزی
گزارش ترجمه ای کد :MBRI-TR-94004
دریافت فایل

دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمی کند.