۱۳۹۴/۰۴/۰۶ افق زمانی گذار به تورم تک رقمی پایدار در سایه سیاست پولی و ارزی

کد خبر: 181819 شنبه 6 تیر 1394 - 10:50
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ افق زمانی گذار به تورم تک رقمی پایدار در سایه سیاست پولی و ارزی

عنوان: افق زمانی گذار به تورم تک رقمی پایدار در سایه سیاست پولی و ارزی
نویسنده: حمید زمان زاده
کلید واژه:
یادداشت سیاستی کد :MBRI-PN-94005
دریافت فایل

دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمی کند.