۱۳۹۴/۰۴/۱۳ برآورد ارزش خدمات خانگی کشور با تأکید بر خدمات زنان خانه‌دار

کد خبر: 181825 شنبه 13 تیر 1394 - 12:20
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ برآورد ارزش خدمات خانگی کشور با تأکید بر خدمات زنان خانه‌دار

عنوان: برآورد ارزش خدمات خانگی کشور: با تأکید بر خدمات زنان خانه‌دار بر اساس استانداردهای حساب‌های اقماری خانوار
نویسنده: ابوالفضل خاوری نژاد
کلید واژه: حسابهای ملی، خدمات خانگی، ارزش افزوده، تولید
گزارش پژوهشی کد :MBRI-RR-94006
دریافت فایل

دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمی کند.