۱۳۹۴/۰۴/۲۱ عوامل موثر بر تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی

کد خبر: 181839 یکشنبه 21 تیر 1394 - 13:4
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ عوامل موثر بر تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی

عنوان: عوامل موثر بر تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی
نویسندگان:وهاب قلیچ و رسول خوانساری
کلید واژه:اقتصاد مقاومتی، نظام بانکی، ایران، بحران مالی
یادداشت سیاستی کد :MBRI-PN-94008
دریافت فایل

دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمی کند.