۱۳۹۴/۰۴/۲۴عملیات بازار باز در بانکداری مرکزی نوین و تحلیل آن از منظر فقهی

کد خبر: 181846 چهارشنبه 24 تیر 1394 - 10:30
۱۳۹۴/۰۴/۲۴عملیات بازار باز در بانکداری مرکزی نوین و تحلیل آن از منظر فقهی
عنوان: عملیات بازار باز در بانکداری مرکزی نوین و تحلیل آن از منظر فقهی
نویسنده:حسین میسمی
کلید واژه: عملیات بازار باز، فقه اسلامی،بانکداری مرکزی،ربا، سیاست پولی
گزارش پژوهشی کد :MBRI-RR-94009
دریافت فایل

دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمی کند.