۱۳۹۴/۰۷/۱۹ صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری: ارتقای پاسخگویی در مدل کسب و کار بانکداری بدون ربا، همگرا با IFRS

کد خبر: 221981 یکشنبه 19 مهر 1394 - 18:6
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری: ارتقای پاسخگویی در مدل کسب و کار بانکداری بدون ربا، همگرا با IFRS

عنوان: صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری: ارتقای پاسخگویی در مدل کسب و کار بانکداری بدون ربا، همگرا با IFRS
نویسنده: احمد بدری
کلید واژه: پاسخگویی، مدل کسب و کار بانکداری بدون ربا در ایران، صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری، چارچوب نظری گزارشگری مالی بین‌المللی، صورت‌های مالی
مقاله سیاستی کد :MBRI-PP-94011

دریافت فایل

دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمی کند.