۱۳۹۴/۰۷/۲۷طراحی ابزارهای اسلامی جهت ارائه تسهیلات قاعده‌مند توسط بانک مرکزی

کد خبر: 221997 دوشنبه 27 مهر 1394 - 15:12
۱۳۹۴/۰۷/۲۷طراحی ابزارهای اسلامی جهت ارائه تسهیلات قاعده‌مند توسط بانک مرکزی

عنوان: طراحی ابزارهای اسلامی جهت ارائه تسهیلات قاعده‌مند توسط بانک مرکزی: چارچوبی جهت سیاست‌گذاری پولی در بازار بین‌بانکی
نویسنده: حسین میسمی، حسین توکلیان
کلید واژه: ابزارهای اسلامی، بازار بین بانکی، تسهیلات
یادداشت سیاستی کد :MBRI-PN-94012

دریافت فایل

دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمی کند.