۱۳۹۴/۰۸/۱۲حکمرانی شرکتی در نظام‌های بانکی منتخب و نقش بانک‌های مرکزی

کد خبر: 232016 سه شنبه 12 آبان 1394 - 15:29
۱۳۹۴/۰۸/۱۲حکمرانی شرکتی در نظام‌های بانکی منتخب  و نقش بانک‌های مرکزی
 
عنوان: حکمرانی شرکتی در نظام‌های بانکی منتخب  و نقش بانک‌های مرکزی
نویسندگان: مهرداد سپه‌ وند، حمید قنبری، امین جعفری، لیلا محرابی
کلید واژه:
حکمرانی شرکتی، بانکداری مرکزی، قوانین و مقررات حکمرانی شرکتی
گزارش مروری کد :MBRI-RR-94013

دریافت فایل

دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمی کند.