۱۳۹۴/۰۹/۰۸ نقش اوراق بهادار اسلامی در تامین کسری بودجه دولتی

کد خبر: 232054 یکشنبه 8 آذر 1394 - 11:8
۱۳۹۴/۰۹/۰۸ نقش اوراق بهادار اسلامی در تامین کسری بودجه دولتی
 عنوان: نقش اوراق بهادار اسلامی در تامین کسری بودجه دولتی
نویسنده: وهاب قلیچ
کلید واژه: کسری بودجه، اوراق بهادار اسلامی،اجاره،استصناع،اسناد خزانه اسلامی
مقاله سیاستی کد :MBRI-PP-94014
دریافت فایل

دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمی کند.